Recuperatorii de datorii nu mai pot reprezenta creditorii in instanta

3. calitate reprezentant 2

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, prin Decizia nr. 9 din 04.04.2016 a admis sesezarea formulata de Tribunalul Brasov, privind pronuntarea unei hotarâri prealabile si, in consecinta, a stabilit ca:

„In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedura civila, cererea de chemare in judecata si reprezentarea conventionala a persoanei juridice in fata instantelor de judecata nu se poate face prin mandatar persoana juridica, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urma.”

Acest aspect se traduce prin faptul ca o persoana juridica nu poate formula o cerere de chemare in judecata pentru o alta persoana juridica si nici nu poate sa o reprezinte pe aceasta in fata instantei. Deasemenea, nici avocatul sau consilierul juridic al unei persoane juridice nu poate formula o cerere de chemare in judecata in numele unei alte firme.

Magistratii au considerat ca un contract de mandat intre doua firme „este valabil doar in planul dreptului material”, nu si in planul dreptului procesual. Mai exact, interpretarea conform careia o persoana juridica ar putea reprezenta in instanta o alta persoana juridica nu are nicio baza legala.

Conform motivarii judecatorilor, „contractul de mandat incheiat intre doua persoane juridice produce efecte doar in planul dreptului material, nu si in planul dreptului procesual, guvernat, in materia reprezentarii, de norme legale imperative. (…)

Activitatea de reprezentare conventionala in fata instantelor de judecata este o activitate necomerciala, rezervata prin lege avocatilor si consilierilor juridici. Or, daca s-ar agrea ideea ca o persoana juridica sa fie reprezentata de o alta persoana juridica, s-ar ajunge la concluzia, de neacceptat, ca reprezentarea in sine ar putea constitui obiect de activitate al mandatarului. Având in vedere caracterul imperativ al normei de procedura, interpretarea potrivit careia persoana juridica ar putea fi reprezentata in fata instantei printr-o alta persoana juridica, inclusiv sub aspectul formularii cererii de chemare in judecata, este lipsita de fundament legal.

De asemenea nu poate fi primita nici interpretarea potrivit careia cererea de chemare in judecata ar putea fi formulata si semnata de consilierul juridic sau avocatul persoanei juridice mandatare, deoarece art. 84 alin. (1) din Codul de procedura civila are in vedere consilierul juridic sau avocatul angajat de parte, si nu de reprezentantul conventional

Alineatul 1 al articolului 84 din Codul de procedura civila prevede ca persoanele juridice pot fi reprezentate conventional in fata instantelor de judecata numai prin consilier juridic sau avocat.

Prin urmare, in cazul demararii procedurilor de executare silita, sau in cazul contestatiilor la executare in care creditorul persoana juridica (inclusiv bana si societatea de leasing) este reprezentat de o societate de recuperare creante, se poate invoca lipsa calitatii de reprezentat conform art. 82 alin. 1 Cod Procedura Civila. Intrucat acestor societati le va fi imposibil sa probeze calitatea de reprezentant, astfel cum aceasta este stabilita prin textul legal invocat, cererea va fi anulata.

De asemenea, executarile silite si toate actele de procedura efectuate cu ocazia executarii silite, pot fi anulate de catre instanta de judecata, pe calea unei contestatii la executare, invocandu-se lipsa calitatii de reprezentant a societatilor de recuperare, raportat la dispozitiile art. 84 alin. 1 Cod Procedura Civila si interpretarea adusa prin Decizia 9/04.04.2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.