Proprietate intelectuala

Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze utilizarea anumitor intangibile, cum ar fi idei sau expresii.

Formele comune de proprietate intelectuală includ :

 • brevet de invenție
 • drept de autor
 • mărcile inregistrate
 • secretul industrial.

Marci

Mărcile sunt utilizate pentru a identifica si a proteja drepturile comerciale in economia de piata.

În practică înseamnă că…

Marca detinuta este simbolul prin care clientii recunosc detinatorul produsului. Ea deosebește produsele tale de cele ale concurenților. Prin înregistrare, iti poti proteja și valorifica marca.

Pot sa constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului sau, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.

Înregistrarea unei mărci va conferi titularului său un drept exclusiv asupra denumirii și/sau reprezentării grafice a mărcii pentru produsele și/sau serviciile protejate, precum și dreptul de a interzice terților utilizarea mărcii fara consimțământul său explicit.

Durata aproximativa a procedurii de inregistrare a unei marci este de 8 (opt) luni din momentul depunerii cererii pana la emiterea certificatului de inregistrare, in cazul in care nu sunt formulate obiectii de catre OSIM (avize de refuz provizoriu) sau de catre terti (opozitii sau contestatii).

Solicitantul marcii beneficiaza de protectie provizorie inca din momentul depunerii cererii de inregistrare, protectie ce devine definitiva odata cu emiterea deciziei oficiale de admitere la inregistrare si a certificatului de inregistrare a marcii.

Serviciile noastre cuprind:

 • Inregistrarea marcii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
 • asistenta si reprezentare in elaborarea si redactarea opozitiilor si contestatiilor la OSIM
 • contracte, acordurilor, notificari, cereri de chemare in judecata
 • măsuri ȋmpotriva contrafacerii și publicității mincinoase
 • tranzacții privind licențe
 • litigii de proprietate intelectuală și concurență

Echipa noastra de consilieri iti sta la dispozitie in vederea alegerii ideale a tipului de marca specific  protejarii produsului tau. Ne ocupam indeaproape ca marca ta sa parcurga cu succes toate etapele de inregistrare, de la depunerea cererii și până la eliberarea și transmiterea certificatului de înregistrare.

Suna acum pentru a beneficia de protectie asupra produselor sau serviciilor tale.

Desene

Desenele sau modelele industriale reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsuluiîn sine şi/sau ornamentaţia acestuia. În timp ce desenul industrial are o reprezentaţie plană, 2D, reprezentarea modelului industrial este tridimensională.

Un produs poate fi orice obiect obţinut industrial sau artizanal, inclusiv piese concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare şi aranjamente, simboluri grafice şi caractere tipografice, fiind excluse programele de calculator.

Înregistrarea unui desen sau model industrial conferă titularului său un drept de a interzice terţilor să efectueze, fără acordul său explicit, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul, stocarea în vederea comercializării, oferirii spre vânzare sau folosirii desenului sau modelului produsului în care acesta este încorporat.

Brevet de inventie

Brevetul este un drept teritorial (limitat de graniţele geografice ale ţării/regiunii la care se oferă), acordat de către stat pentru o invenţie nouă, care presupune o activitate inventivă şi poate fi aplicată în industrie. El îi oferă deţinătorului dreptul exclusiv de a preveni/opri alte persoane de la producerea, utilizarea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importarea unui produs sau a unei metode bazată pe invenţia brevetată, fără a avea, anterior, acordul autorului.

Cererea de brevet şi brevetul acordat sunt făcute publice prin publicarea acestora într-un Buletin Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Invenţii.

invenţie este definită ca o soluţie nouă şi inventivă, la o problemă de ordin tehnic. Aceasta se poate referi la crearea unui dispozitiv, produs, metodă sau proces complet nou, sau poate fi o suită de îmbunătăţiri, aplicată unui produs/unei metode cunoscute. Poate fi o idee inovatoare sau poate fi sub forma unui model sau prototip funcţional. Inovarea se referă la transformarea invenţiei întrun produs sau metodă vandabilă.

Care este scopul brevetului de invenţie?

Scopul brevetului de invenţie este:

 • să protejeze invenţiile, considerate evoluţii tehnologice;
 • să încurajeze dezvoltarea economică şi tehnologică prin recompensarea creaţiei intelectuale constând în:

– crearea unei invenţii, dezvăluirea unei noi creaţii;

– dezvoltarea unei invenţii existente.

Se poate breveta orice invenţie care nu este cuprinsă în stadiul tehnicii şi care are ca obiect un produs/procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.

Stadiul tehnicii cuprinde: cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere orală/scrisă, prin folosire ori prin orice alt mijloc, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie sau a priorităţii recunoscute; conţinutul cererilor depuse la OSIM şi al cererilor internaţionale sau europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit sau de prioritate recunoscută şi care au fost publicate la sau după această dată conform legii.