Vize si Permise de sedere

Echipa noastra de specialisti are grija ca sederea ta pe teritoriul Romaniei sa fie in conformitate cu prevederile legale aplicate strainilor.

Motivele sederii in Romania pot fi diverse: de la desfasurarea activitailor comerciale, la angajarea in munca, studii,  reintregirea familiei sau alte scopuri

 1. Sederea in scopul desfasurarii activitatilor comerciale:

Viza de lunga sedere pentru desfasurarea activitatilor comerciale se acorda pe baza avizului Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine.

Cetatenii straini care solicita acest tip de viza trebuie sa fie asociati sau actionari ai unei societati comerciale infiintata in Romania sis a aiba functii de conducere sau administrare in cadrul acesteia.

Pentru obtinerea avizului Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • Existenta unui plan de afaceri
 • Dovada detinerii unor fonduri in cuantum de 100.000 euro pentru SRL si 150.000 euro pentru SA
 • Crearea a cel putin 10 locuri de munca pentru SRL si 15 pentru SA

Dreptul de sedere pentru desfasurarea de activitati economice se prelungeste in baza urmatoarelor documente:

 • Avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor
 • Dovada detinerii spatiului pentru sediul social
 • Certificat constatator din care rezulta calitatea solicitantului
 • Dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de minim 500 euro pentru asociat si 700 euro pentru actioner
 • Dovada detinerii spatiului de locuit
 • Dovada asigurarii sociale de sanatate
 • Adeverinta medicala
 • Taxe

Pentru prelungirea ulterioara a dreptului de sedere, suplimentar, vor fi necesare si urmatoarele documente:

 • Avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor din care sa rezulte ca activitatea societatii s-a desfasurat in conformitate cu planul de afaceri
 • Certificat cuprinzand principalii indicatori economico financiari
 • Adeverinta eliberata de inspectoratul territorial de munca din care sa rezulte numarul de persoane angajate
 1. Sederea in scopul angajarii in munca

Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda cetatenior straini in scopul incadrarii in munca la un angajator persoana juridica romana

Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • Copia avizului de angajare eliberat in conditiile legislatiei special cu privire la incadrarea in munca (cu exceptia categoriilor de straini care pot fi incadrati in munca fara autorizatie de munca)
 • Dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza
 • Certificate de cazier judiciar
 • Asigurare medicala pe toata perioada valabilitatii vizei

Pentru obtinerea permisului de sedere in scop de munca sunt necesare urmatoarele documente:

 • Autorizatia de munca
 • Contractul individual de munca cu norma intreaga inregistrat in registrul general al salariatilor din care rezulta ca salariul este cel putin la nivelul castigului salarial mediu brut
 • Dovada detinerii spatiului pentru locuit
 • Fisa de aptitudini medicina muncii
 • Adeverint medicala
 • Taxe

c). Sederea in Romania pentru studii

Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata strainilor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in calitate de student sau care participa la un program de schimb de elevi

Calitatea de student o au cetatenii straini acceptati la studii de catre o institutie de invatamant de stat sau particulara, acreditata sau autorizata provizoriu, inclusiv pentru studii de doctorat.

Solicitarea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • Dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului din care sa rezulte urmarea unei forme de invatamant de zi
 • Dovada achitarii taxei pentru studii pentru cel putin 1 an
 • Dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza
 • Certificat de cazier judiciar
 • Asigurare medical ape perioada valabilitatii vizei
 • Incuviintarea parintilor sau a tutorelului cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei daca srainul este minor

Permisul de sedere in scop de studii se elibereaza cetateanului strain in urma prezentarii urmatoarelor documente:

 • Dovada inscrierii la o institutie de invatamant, de stat sau particulara iar forma de invatamant sunt studiile la zi
 • Dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara, pentru o perioada de cel putin 6 luni
 • Dovada spatiului de locuit
 • Adeverinta medicala
 • Taxe

Reintregirea familiei

Cetatenii straini care detin un drept de sedere pe teritoriul Romaniei pot solicita reintregirea familiei pentru:

 • Sot / sotie
 • Copii minori necasatoriti, inclusiv cei adoptati
 • Parintii sponsorului sau ai sotului / sotiei care nu se pot intretine singuri
 • Copii adulti necasatoriti care nu se pot intretine singuri din motive medicale

Primul pas il constituie obtinerea avizului de la Inspectoratul General pentru Imigrari. Cererea de reintregire a familiei se aproba daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • Nu exista stare de bigamie sau poligamie
 • Solicitantul detine un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie
 • Solicitantul poseda mijloace de intretinere in cuantumul corespunzator salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie

Solutionarea cererii se face in termen de maxim 3 luni de la data depunerii dosarului. In cazul unui aviz favorabil, acesta trebuie depus de catre membrii de familie la misiunea diplomatica sau oficiul consular, in termen de maxim 60 de zile de la data emiterii, impreuna cu cererea de acordare a vizei de lunga sedere pentru membrii de familie.

Alte scopuri

Cetatenii straini din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European, pot ramane pe teritoriul Romaniei daca desfasoara o serie de activitati precum:

-administrarea unei societati comerciale

– formarea profesionala neremunerata

– voluntariat

– tratament medical de lunga durata

Pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru alte scopuri trebuie depuse urmatoarele documente:

 • Documente din care rezulta una din calitatile mentionate mai sus
 • Dovada asigurarii medicale pe perioada de valabilitate a vizei
 • Dovada asigurarii conditiilor de cazare
 • Certificat de cazier judiciar eliberat de autoritatile din tara de origine