Cum poti beneficia de Legea darii in plata

Dupa un an de asteptare si multe dezbateri aprinse, legea darii in plata a intrat oficial in vigoare de vineri, 13.05.2016.

Darea in plata presupune ca debitorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorate din contractele de credit cu tot cu accesorii, fara costuri suplimentare, prin transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat in favoarea creditorului.

Concret, orice persoana care a contractat un credit ipotecar, va putea sa apeleze la darea in plata, insa nu si daca are un credit obtinut prin programul guvernamental Prima Casa.

Pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare în plată, trebuie indeplinite, in mod cumulativ anumite conditii:

  1. Creditorul este o institutie de credit, institutie financiara nebancara sau cesionar al creantelor detinute asupra debitorului;
  2. Cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei a 250.000 euro;
  3. Creditul a fost contractat de debitor cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta;
  4. Debitorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul.

Persoanele fizice care vor dori să beneficieze de darea in plata trebuie sa parcurga anumite etape pentru a ceda imobilul ipotecat si a scapa de datorii.

Etapa 1

Debitorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care il informeaza ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar.

Dacă imprumutul a fost cesionat de banca la o societate de recuperare de creante, debitorul va adresa notificarea atat institutiei care i-a acordat initial creditul, cat si cesionarului creantei.

Aceasta notificare opreste efectele contractului de credit, iar ratele şi penalitatile creditului nu mai curg.

Etapa 2

Banca are dreptul de a se adresa instantei de la domiciliul debitorului, formuland contestaţie impotriva indeplinirii conditiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de Legea Darii in Plata, in termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii.

Impotriva hotararii prin care prima instanta s-a pronuntat asupra contestatiei se poate face apel de partea interesata, in termen de 15 zile lucratoare de la comunicare.

In termen de 10 zile de la data respingerii contestatiei in mod definitiv, institutia de credit trebuie sa se prezinte la notar pentru a semna transferul dreptului de proprietate.

Etapa 3

In cazul in care banca nu formuleaza contestatie, si nici nu se prezinta la notar pentru a semna transferul dreptului de proprietate asupra imobilului, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar şi sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.

Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit apartine si debitorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului.

Costuri aferente transferului dreptului de proprietate

2 dare in plata 2Pentru a opera in mod efectiv transferul dreptului de proprietate, se impun urmatoarele costuri suportate de debitor: onorariul avocatului, executorului judecatoresc sau al notarului pentru transmiterea notificarii; onorariul notarial minim pentru autentificarea contractului translativ de proprietate; taxa de intabulare OCPI; impozitul datorat Statului.

Pentru informatii concrete cu privire la situatia dumneavoastra, va invitam sa va programati la o consultatie GRATUITA!